Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2012

nazare
nazare
9806 3c54
Reposted fromkjuik kjuik vialuna luna
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
nazare
8999 0a34
Reposted fromShekina Shekina vialuna luna
nazare
3633 dc99
Reposted fromVideoGamesHumor VideoGamesHumor vialuna luna
nazare
6947 12e2
awesome!
Reposted fromkumiko kumiko viamilkie milkie

February 07 2012

nazare
a może po prostu się już wyczerpałam
— jaka szkoda, że nie ma do mnie ładowarki
Reposted fromalmostlover almostlover viajaskier jaskier
nazare
Reposted fromklotylda klotylda viajaskier jaskier
nazare
6672 f4f7
nazare
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viazelkowypotwor zelkowypotwor
nazare

The fake laugh you do when you don't understand what somebody just said to you.

You’re like: 

But deep inside you’re like:

Reposted fromminna minna viamilkie milkie
nazare
1040 a94e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamilkie milkie
nazare
8345 dea9
nazare
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viazelkowypotwor zelkowypotwor
nazare
This guy was elected President of Finland yesterday, first morning after elections.
Reposted fromlambda lambda viazelkowypotwor zelkowypotwor
nazare
0660 9fc0 500
Reposted fromayashi ayashi vialuna luna

February 06 2012

nazare
Reposted fromragis ragis viamilkie milkie
nazare
nazare
nazare
4356 7f34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...